گزارش چهارمين جلسه هيأت مديره انجمن در سال 1402 مورخ 19/4/1402


...

چهارمين جلسه هیأت مدیره انجمن درسال جاري  با حضور اعضای هیأت مدیره روز دوشنبه مورخ 19/4/1402 در محل دفتر انجمن برگزار و در خصوص دستور جلسه و موارد مطروحه  توسط هيأت مديره بحث و تبادل نظر گردید: 
 


 در ابتداي جلسه آقاي صفدري زاده رئيس هيأت مديره  گزارشي از برگزاري جلسه با مديران عامل شرکتهاي مستقر در استان قزوين ، تهران و مرکزي  و  نمايندگان شرکت توزيع برق منطقه اي و اداره کل سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين  که در تاريخ 27/3/1402 در شهر قزوين برگزار شد ارائه و اظهار داشت: به نظر ميرسد تعامل خوبي بين مسؤلين استان با کارخانجات کاشي وسراميک قزوين وجود دارد و اين تعامل  مي تواند الگوي مناسبي براي ساير استانها باشد. 
 در ادامه جلسه موضوع برگزاري بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي کاشي سراميک و چيني بهداشتي تهران مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  و آقاي عزيززاده گزارشي از روند اقدامات صورت گرفته را تشريح و اظهار نمود: فرايند ثبت نام از متقاضيان مشارکت در نمايشگاه از اول تير ماه اطلاع رساني وشروع شده و استقبال خوبي توسط شرکتها جهت حضور در نمايشگاه درحال شکل گيري مي باشد.
در این جلسه مقرر گرديد انجمن اقدامات و بررسي هاي اوليه را اعم از مدل ارزيابي و رتبه بندي و شاخصهاي ارزيابي و ...در خصوص ارزيابي و رتبه بندي تأمين کنندگان واحدهاي توليد کاشي و سراميک بعمل آورده و پس از تصويب در هيأت مديره عملياتي گردد.
در پایان خصوص وضعيت فروش ، توليد و صادرات بحث وتبادل نظر به عمل آمد و اظهار گرديد در حوزه صادرات مشکل حمل و نقل وجود دارد و افزايش کرايه حمل باعث افزايش قيمت محصولات شده و هيچگونه حمايتي از طرف دولت در اين خصوص صورت نمي گيرد و تأکيد گرديد انجمن با مذاکره و مکاتبه با وزارت صمت موضوع را پي گيري نمايد. 
  

دانلود گزارش کامل جلسه 

مطالب مرتبط