درباره ما

نگاهي به انجمن صنفي توليدکنندگان کاشي وسراميک کشور

مشخصات كلي انجمن

نام انجمن  انجمن صنفي توليد كنندگان كاشي وسراميك كشور
تعداد اعضاء  88 عضو
تاريخ تاسيس 1375/8/26
شماره ثبت  148
هدف از تشكيل انجمن
 •    حفظ حقوق اعضا
 •   دفاع از منافع مشترك حرفه‌اي اعضا
 •   بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا
 •   كوشش در بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اعضا
 •   رعايت حفظ منافع جامعه بر اساس قوانين ومقررات
حوزة فعاليت ومحل استقرار حوزه فعاليت انجمن حوزة جغرافيايي سراسر ايران (کشور ) بوده و اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي شهرتهران مي باشد
حقوق و وظايف اساسي انجمن
 • كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا
 •   حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا
 •   جلب پشتيباني مراجع دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
 •   برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تخصصي اعم از داخلي و خارجي
 •   همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني (اعتبار، مصرف، مسكن) و صندوق تعاون به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر
 •   كوشش در تشكيل باشگاههاي فرهنگي و ورزشي با رعايت مقررات قانوني
 •   انعقاد پيمانهاي دسته جمعي كار در حدود مقررات قانوني.
 •   پيوستن ، همكاري ومشاركت  با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط و انجمن‌هاي صنفي همگن
 •   دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانة اعضا. 
اركان انجمن  مجمع عمومي
  هيأت مديره
  بازرسان

 

 کميته هاي تخصصي انجمن صنفي توليدکنندگان کاشي و سراميک کشور

• کميته تکنولوژی و آموزش
• کميته بازاريابي ، فروش و نمایشگاه
• کميته مالي و حقوقی


الف – شرح وظايف كميته تکنولوژی و آموزش

1-    رابط بين انجمن و وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي وابسته نظير موسسه استاندارد در خصوص مسائل تكنولوژيكي و كليه موارديكه نياز به تجزيه و تحليل فني براي پيگيري و دفاع از خواستهاي اعضاي انجمن دارد.( نظير كيل مصرف وغيره )
2-     رابط بين انجمن و اعضاي انجمن در خصوص جمع‌آوري و تجزيه و تحليل مسائل تكنولوژيكي صنعت كاشي و سراميك كشور و ارائه آن به هيئت مديره.
3-     نظارت بر تحليل‌هاي تكنولوژيك كه در صورت نياز از طرف انجمن در هر گونه نشريه چه متعلق به انجمن و چه غير بنام انجمن چاپ ميگردد.
4-     نظارت وتأييد هرگونه كتاب و يا مقاله‌اي كه بنحوي بنام انجمن چاپ و تكثير مي‌گردد.
5-     مطالعه و به روز رساني مسير تكنولوژيك صنعت كاشي و سراميك در كشورهاي صاحب تكنولوژي و ارائه پيشنهادات و رهنمود‌هاي لازم جهت آينده صنعت كاشي و سراميك كشور پس از طرح و تصويب در هيئت مديره.
6-     مطالعه و جمع‌آوري اطلاعات توليدي و آينده توليد در كشور‌هايي كه هدف صادرات محصولات توليدي اعضاء انجمن مي‌باشد.
7-     ايجاد بازار الكترونيكي در سايت انجمن جهت خريد و فروش اقلام مازاد شركتها بين همديگر.
8-     بررسي كليه اموري كه از طرف هيئت مديره به كميته فوق تفويض مي‌شود.
9-    انعقاد تفاهم نامه با دانشگاهها يا ايجاد دانشگاه جهت برگزاري دوره‌هاي متوسط / كارداني / كارشناسي / كارشناسي ارشد / دكتري تخصصي / براي صنعت كاشي و سراميك با مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
10-     پيگيري لازم از طريق آموزش و پرورش جهت ايجاد دو رشته سراميك و كاشيكاري.
11-     احياء سايت و نشريه تخصصي انجمن ( بولتن )
12-     آوردن اساتيد مجرب جهت برگزاري دوره‌هاي تخصصي.
13-     فراهم نمودن شرايط  همكاري نزديك با انجمن سراميك ايران و انجمنهاي معتبر دنيا.
14-     ترجمه و تدوين مقالات و كتب تخصصي در قالب زير گروههاي علمي و استفاده از دانشجويان.
15-     بالا بردن سرانه مصرف از طريق همكاري با سازمانهاي مهندسي و انبوه سازان و غيره.
16-     تبديل محصولات سراميكي از كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي.
17-     تبليغ هماهنگ و هدفمند جهت رسيدن به اهداف فوق در سطح كلان.
18-    سازماندهي نمايشگاههاي داخلي كشور در كليه استانها.
19-    جمع‌آوري و تدوين اطلاعات كاربردي در خصوص بازارهاي داخلي و صادراتي.

20-    تشكيل بانك اطلاعاتي شامل:
-    موافقت‌هاي اصولي كسب شده از وزارت صنايع به تفكيك محصول
-    ظرفيت اسمي نصب شده از وزارت صنايع به تفكيك
-    ميزان توليد واقعي 4 سال گذشته از وزارت صنايع به تفكيك محصول.
-    ميزان صادرات محصول به تفكيك.
-    ميزان واردات محصول به تفكيك.
-    ميزان فروش داخلي به تفكيك محصول و منابع صادرات آنها قيد شود.
-    ميزان واردات قطعات ،لوازم يدكي ،ماشين‌آلات به تفكيك كشورهاي سازنده.
-    جمع‌آوري اطلاعات مربوط به قيمت تمام شده و دستيابي به استانداردهاي جهاني از قبيل بهره وري ،دستمزد ،سربار ،مواد ،انرژي و غيره

ب : شرح وظايف كميته بازاريابي ، فروش و نمایشگاه1-    برگزاري جلسات فصلي با هدف ارزيابي سياستهاي وضع شده به خصوص موارد مربوط به خريد‌ها و قيمت‌گذاري محصولات توليدي.
2-     تعيين نرخ كف فروش محصولات در داخل و خارج كشور
3-     اعمال سياستهاي متحد در خصوص دوره وصول مطالبات در كوتاهترين زمان ممكن.
4-     كنترل و نظارت بر خريد محصولات واسطه‌اي از قبيل رنگ ،لعاب و … از داخل يا خارج از كشور.
5-     اعلام عمومي مشتريان بد حساب از طريق سايت شركتها ( تحت عنوان مشتريان ويژه)
6-     كنترل نرخ خريد رنگ ،لعاب ،خاك و غيره يعني هرگونه افزايش قيمت از طريق انجمن‌هاي موازي با هماهنگي و تأييد انجمن صنفي توليد كنندگان كاشي و سراميك كشور باشد.
7-     ايجاد رقابت سالم در شركتهاي حمل و نقل از طريق انعقاد قراردادهاي ساليانه توسط كارخانجات.
8-     انعقاد تفاهم نامه با سازمانها ( از طريق انجمن ) جهت خريد محصولات مورد نياز شركتها مثل پتروشيمي.
9-     انعقاد تفاهم نامه بمنظور خريد كلان كالاهاي خارجي از قبيل تري‌پليفسفات ،سيليكات زيركونيوم ،بالكلي و كائولين خارجي و … با همكاري انجمن.
10-    تغيير كيل مصارف محصولات ورود موقت و به روز رساني آنها.
11-    افزودن بعضي از مواد جديد به ليست ورود موقت كه بصورت مصرفي مي‌باشد.
12-    كاهش تعرفه‌هاي گمركي در خصوص مواد ، قالب و قطعات يدكي وارداتي.
13-    پيگيري جهت افزايش پاداش صادراتي و پرداخت يا جايگزين نمودن بموقع آن از طريقروشهاي پيشنهادي.
14-    ايجاد انبار در داخل كشور براي تأمين كنندگان اصلي.
15-    تهيه گزارشهاي ادواري جهت ارائه به هيئت مديره.
16-    برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي.
17-     بررسي بازارهاي هدف براي برگزاري نمايشگاه.
18-     تدوين تقويم نمايشگاهي با هماهنگي متوليان برگزاري نمايشگاه.
19-     تدوين آيين نامه واگذاري غرفه در نمايشگاههايي كه انجمن متولي آن است.
20-     بررسي و مطالعه امكان پذيري منطقه تجاري براي شركتها يا اجراي نمايشگاه داعمي جهت اعضاء.
21-     بررسي كليه اموري كه از طرف هيئت مديره به كميته فوق تفويض مي‌شود.
 

ج : شرح وظايف كميته امور مالي و حقوقی

1-     تدوين بودجه سالانه و نظارت بر اجراي آن.
2-     پيگيري و تدوين راهكارهاي اخذ حق عضويت پس از تصويب هيئت مديره.
3-     نظارت بر امور جاري مالي انجمن و برگزاري بموقع مجامع.
4-     تدوين كش‌فلوي سالانه انجمن و نظارت بر اجراي آن.
5-     تراز آزمايشي و گزارشهاي مديريتي ماهيانه جهت ارائه به هيئت مديره.
6-    پيگيري مشكلات مالي اعضاء از طريق انتخاب بهترين راه حل و ارتباط با همه سازمانهاي ذيربط جهت رفع معضل بوجود آمده.
7-    رسيدگي به مسائل ومشکلات حقوقي انجمن
8-    رسيدگي به كليه امور تفويضي از طرف هيئت مديره.