گزارش جلسه انجمن با دفتر صنایع معدنی مورخ 1403/02/12


...

جلسه با حضورآقایان بندپی رئیس گروه سرامیک و مصالح ساختماني دفتر صنایع معدنی ، یونسی کارشناس دفتر وآقای عزیززاده مدیر انجمن و آقاي کاظمي کارشناس دفتر انجمن در تاریخ 1403/02/12 در دفتر انجمن برگزار و موارد ذیل مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

الف) در ابتداي جلسه آقاي عزيززاده اهم موارد و مسائل و مشکلات صنعت از جمله: 1) صدور مجوزهاي بي رويه احداث واحدهاي جديد 2) قيمت پايه و قيمت صادراتي محصولات3) قيمت گذاري محصولات 4) موضوع رتبه بندي شرکتها با مرجعيت قانوني 5) عدم تخصيص ارز به واحدها جهت واردات اقلام مورد نياز حتي از محل ارز حاصل از صادرات خود 6)مشکلات سامانه جامع تجارت 7)  مشکل تأمين انرژي واحدها و صدور قبوض مابه التفاوت براي شرکتهاو....را مطرح و تشريح نمودند.

ب) در ادامه آقاي بند پي ضمن معرفي آقاي يونسي به عنوان کارشناس جديد گروه سراميک دفترصنايع معدني، در خصوص موضوعات و موارد مطروحه توسط آقاي عزيززاده ، نظرات خود را بيان نمودند که اجمالا" به شرح ذيل مي باشد:

 1- در خصوص صدور مجوزهای احداث واحدهای تولید کاشی و سرامیک اظهارداشتند:

*بر اساس ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون معادن و صنایع معدنی، طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث واحدهای تولیدی صنایع معدنی باید براساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت صمت و توسط اشخاص دارای مجوزصلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود. ولی علی‌رغم مکاتبه دفتر صنایع معدني با سازمانها در استانها در خصوص عدم صدور مجوز واحدهای جدید، به نظر مي رسد که ضوابط ومعيارهاي صدور مجوزدراستانها رعايت نمي شود.

*در حال حاضر مجوز احداث واحدهای جدید توسط وزارت صمت ممنوع اعلام شده و مقررگردیده دفترصنایع معدنی سرمایه گزاری براي توليد کاشی و سرامیک را اشباع شده اعلام نمايد و به سرمایه گزاران در این حوزه خدمات تعلق نگیرد.

2- آقاي بند پي در مورد صادرات کاشی و سرامیک با قيمت بالاتر ازقيمت پايه صادراتي اظهار داشت :  دراين خصوص با دفترتعیین ارزش گمرک ايران جلسه گذاشتیم واعتراض نمودیم که چرا قیمتهای صادراتی بالاتراز قيمت پايه صادراتي را قبول نمي ‌کنید و به آنها تفهیم نمودیم که هیچ محدودیت و منعی برای سقف قیمت صادرات نباید وجود داشته باشد واظهار نامه صادراتی با هرنرخ بالاتر از قيمت پايه باید مورد قبول گمرک قرار گیرد.

3- درخصوص قیمت گذاري محصولات کاشی و سرامیک اظهار داشت: کالاهاي صنايع معدني جزو کالاهاي رقابت پذير مي باشد ونرخ گزاری کالاهای رقابت پذیر حتی به بهانه تنظیم بازار ممنوع مي باشد و قیمت فروش اين کالاها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگرچنانچه شکايت و اعتراضی نسبت به قیمت کالاها توسط مصرف کننده صورت گیرد، درآن صورت سازمان حمايت مي تواند به موضوع ورود نمايد.

4-  آقاي بند پي در مورد رتبه بندي واحدهاي توليدي اظهار داشت : دفتر صنايع معدني در صدد است درصورت مهيا شدن سازو کارلازم با مرجعيت وزارت صمت، واحدهاي توليدي را در راستاي ارتقاء سطح رقابت پذيري آنها رتبه بندي نمايد. لذا مقرر گرديد انجمن در اين خصوص همکاري لازم را با دفتر صنايع معدني به عمل آورد.

در پايان  جلسه مقرر گرديد در راستاي پي گيري مسائل و مشکلات صنعت، جلسات مشترک انجمن و دفتر صنايع معدني بصورت ماهانه در دفتر انجمن يا دفتر صنايع معدني برگزار شود.

  

 

مطالب مرتبط