گزارش مبادلات تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) به تفکیک گمرکات استان‌ها در ۸ ماهه سال جاری


...

محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، مبادلات تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) به تفکیک گمرکات استان‌ها را در ۸ ماهه سال جاری تشریح کرد.

بیشترین میزان مبادلات تجاری (صادرات و واردات) از گمرکات کشور به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در 8ماهه سال جاری:

 

21میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان هرمزگان(8گمرک)

9میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار ازگمرکات استان خوزستان(10 گمرک)

9میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار ازگمرکات استان تهران(4گمرک)

 8میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر(6گمرک)

2میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار از گمرکات استان کرمانشاه(4گمرک)

2میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار از گمرکات استان آذربایجان غربی(8گمرک)

2میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار از گمرکات استان کرمان(4گمرک)

2میلیارد و ۲۵ میلیون دلار از گمرکات استان آذربایجان شرقی(6گمرک)

یک میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار از گمرکات استان گیلان(4گمرک)

یک میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار از گمرکات استان مازندران(4گمرک)

 

10 گمرکات اول استان های دارای بیشترین سهم از کل ارزش صادرات در هشت ماهه سال جاری :

1-استان هرمزگان با ۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار

2-استان بوشهر با ۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار

3-استان خوزستان با ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار

4-استان کرمانشاه با ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار

5-استان آذربایجان غربی با یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار

6-استان تهران با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار

7-استان خراسان رضوی با یک میلیارد و ۳۳ میلیون دلار

8-استان اصفهان با ۹۷۳ میلیون دلار

9-استان آذربایجان شرقی با ۹۷۰ میلیون دلار

10-استان ایلام با ۷۲۹ میلیون دلار

 

 

10 گمرکات اول استان های دارای بیشترین سهم از کل ارزش واردات در هشت ماهه سال جاری:

1-استان هرمزگان با ۱۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار

2-استان تهران با  ۸ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار

3-استان خوزستان با ۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار

4-استان کرمان یک میلیارد و ۸۵۱ میلیون دلار

5-استان مازندران با یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار

6-استان بوشهر با یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار

7-استان گیلان با یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار

8-استان آذربایجان شرقی با یک میلیارد و ۵۵ میلیون دلار

9-استان قزوین با ۸۴۰ میلیون دلار

10-استان آذربایجان غربی با ۶۸۲ میلیون دلار

 

مطالب مرتبط