گزارش جلسه هيأت مديره انجمن با مديران عامل شرکتهاي مستقر در استانهاي اصفهان و چهار محال و بختياري مورخ 1401/09/13


...

 

هفتمین جلسه هيأت مديره انجمن در سال جاري با حضور اعضاي هيأت مديره انجمن و مديران عامل ونمايندگان شرکتهاي مستقر دراستانهاي اصفهان و چهارمحال وبختياري در تاریخ 13/9/1401 درسالن زرين هتل عباسي اصفهان برگزارو درخصوص دستور جلسه و موارد ومشکلات صنعت وکارخانجات استانهاي فوق الاشاره بحث وتبادل نظر گردید.

الف) در ابتداي جلسه آقای صفدری‌زاده رئیس هیأت مدیره انجمن ضمن تشکر و قدرداني  از ميزباني آقاي  مهندس همتي  و مديران عامل ونمايندگان شرکتها که در جلسه حضور يافتند اظهار داشت:  اعضاي هيأت مديره انجمن درصدد است در راستاي همفکري وهم گرائي هر چه بيشتر اعضاي انجمن وپي گيري وحل مشکلات شرکتها ،جلسات هيأت مديره را در مراکز استانهائي که تجمع کارخانجات کاشي وسراميک وجود دارد با حضور شرکتهاي عضو انجمن برگزار نمايد.درخصوص بند 2 دستور جلسه که مربوط به تبادل نظر در مورد رتبه بندي شرکتها مي باشد اعتقاد بر اين است که اگربتوانيم اين  موضوع را پيش ببريم وعملياتي کنيم مي تواند در شرايط شرکتها مؤثر واقع شود وکمک کند واحدها در جهت رشد و اعتلاي  خودشان گام بردارند. طبعأ ما زماني مي توانيم قوي وسودآور شويم که رقباي قوي تري داشته باشيم و اين تغيير نگاه مي تواند موجب ارتقاي توانمندي شرکتها شود .

ب) در ادامه جلسه  مديران عامل ونمايند گان شرکتها مسائل و مشکلات  خود را مطرح نمودند که پس از جمع بندي به شرح ذيل مي باشد:

1-  ارزان فروشي برخي  از شرکتها : موضوع قيمت شکني همواره يکي از مسائل و مشکلات شرکتها مي باشد و بعضي از شرکتها بدون در نظر گرفتن منافع صنفي صرفأ در راستاي منافع خود اقدام به فروش محصولات با قيمت پائين   مي نمايند. سوال اين است آيا امکان کاناليزه کردن قيمت گذاري وجود دارد؟ ازطرفي نماينده ديگري اظهار داشت: انجمن پيوسته در اکثرجلسات به دنبال کنترل قيمت هست، هيچ شرکتي دوست ندارد محصولات خود را ارزان بفروشد و هرشرکت شرايط و جايگاه خود را دارد، البته موضوع قيمت شکني در استان اصفهان خيلي جدي و مشکل ساز نيست.

 

 

 2- تقويت قدرت اجرائي انجمن : توليد کنندگان انتظار دارند که انجمن قدرت بيشتري پيدا کند هم از لحاظ هم افزائی با شرکتها و هم قدرت نفوذ در دولت وحل مشکلات دولتي شرکتها، به نحوي که هم اعضاء انجمن و هم دولت از انجمن حرف شنوي داشته باشند.

3-  تفاوت در نرخ مواد معدني : با توجه به اينکه شرکتها عمده مواد اوليه ( خاک) خود را گاهأ از يک معدن خريداري مي کنند ولي مشاهده مي شود که نرخ خريد هر شرکت با شرکت ديگر متفاوت مي باشد.آيا انجمن مي تواند با معادن مذاکره نمايد که قيمت مواد يک نرخ باشد؟

4-  مشکل محيط زيست: اداره محيط زيست به شکل سخت گيرانه اي با روشهاي مختلف با شرکتها در استان اصفهان برخورد مي کند. اين مشکل سالهاست که ادامه دارد و شرکتها چاره اي جز پرداخت جريمه ندارند.

5- تشکيل اتحاديه توليد کنندگان کاشي وسراميک کشور: نظر به اينکه انجمنها يک تشکل مردم نهاد هستند لذا از قدرت اجرائي کافي برخوردار نيستند، در اين راستا لازم است انجمن کاشي وسراميک  نسبت به ايجاد اتحاديه اقدام نمايد تا

قدرتمند شود و بتواند در سازمانها قدرت نفوذ بيشتري داشته باشد.

6- ضرورت تقويت برنامه آموزشي انجمن : خلأ آموزش نيروي انساني در صنعت وجود دارد وضروري است انجمن نسبت به آموزش نيروي انساني شرکتها و همچنين فرهنگ سازي براي صنعت اقدام نمايد.

7- مشکل تأمين مواد اوليه وارداتي: مشکل تأمين گلوله هاي سراميکي از منابع خارجي وجود دارد و وزارت صمت شرکتها را ملزم مي نمايد که 50% نياز خود را ازتوليد کنندگان داخلي تأمين نمايند در صورتي که کيفيت توليدات داخلي نسبت به مواد مشابه خارجي پائين و قيمت آن بالاتراز قيمت خارجي مي باشد لذا خريد ازمنابع داخلي با توجه به دلائل ذکرشده براي شرکتها مقرون به صرفه نمي باشد.

8- عدم استفاده از ارز حاصل  از صادرات جهت واردات : شرکتها نمي توانند از ارز حاصل از صادرات مازاد بر رفع تعهد ارزي جهت واردات مواد اوليه و اقلام ضروري خود استفاده نمايند. پيشنهاد مي کنيم که حداقل 5/2 دلار به عنوان پايه جهت رفع تعهد ارزي در نظر گرفته شود و مازاد بر آن در اختيار شرکتها باشد تا بتوانند اقلام مورد نياز خود را وارد نمايند.درخواست مي کنيم که انجمن موضوع را از مراجع ذيربط پي گيري نمايد.

9-  پيشنهاد ايجاد شرکت بازرگاني: به منظور ساماندهي و مديريت صادرات و توسعه صادرات کاشي و سراميک پيشنهاد مي کنيم که شرکت بازرگاني توسط شرکتهاي کاشي وسراميک استان ايجاد شود .

10- پيشنهاد ثبت شرکت معدني در استان  : نظر به حجم بالاي مصرف خاک درصنايع، چنانچه يک شرکت معدني توسط شرکتهاي کاشي وسراميک در استان اصفهان به ثبت برسد شرکتها از مزيت هاي آن بهره مند خواهند شد .

11-  پيشنهاد برگزاري جلسات ماهانه شرکتها در استان : برگزاري جلسات مستمر ماهانه شرکتهاي مستقر در استان اصفهان مي تواند منجر به هم فکري وهم افزائي و وفاق جهت حل مسائل و مشکلات شرکتها گردد.

12- مشکل تعرفه واردات ماشين آلات خط توليد:  با توجه به تغييرتکنولوژي و بروز رساني خطوط توليد ضروري است

ماشين آلات جديد وارد و جايگزين ماشين آلات قبلي گردد ولي واردات ماشين آلات که قبلأ از معافيت گمرکي برخوردار بود در حال حاضراين معافيت لغو گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمرکي مي باشد.

13- مشکل بحران آب در استان اصفهان که درسطح ملي مي باشد.

14- فرايند ثبت سفارش جهت خريد مواد اوليه در استان پيچيده مي باشد به نحوي که يکباردر شهرنائين بايد ثبت سفارش نمائيم و مجددأيکبار هم در اصفهان. درخواست مي کنيم که درسازمان صمت استان اصفهان مورد پي گيري قرار گيرد.

15- قيمت گاز 5 برابر شده و اداره گاز شرکتها را تهديد به تعطيلي مي نمايد.

16- بطور کلي در استان اصفهان قوانين و مقررات بسيار سخت گيرانه مي باشد ولازم است انجمن جهت پي گيري مشکلات شرکتها در استان نماينده داشته باشد.

17- ضرورت هم فکري و هم افزائي و ارائه راهکارهاي مؤثر توسط انجمن جهت افزايش صادرات.

 

 

در ادامه جلسه آقای صفدری زاده در خصوص موضوعات و موارد مطرح شده توسط شرکتها، اقدامات و پیگیری انجمن را بشرح ذیل تشریح نمودند:

1- انجمن در خصوص مسائل و مشکلات شرکتها و بخصوص قوانین و مقررات همواره با دولت و سازمانها در حال مذاکره می‌باشد طبعاًًًًٌ هیچ انجمن یا صنفی نمی‌تواند قوانینی که مجلس مصوب نموده یا قوانین و مقررات اجرایی دولت را عوض نماید و این بخشی از مشکلات می‌باشد که همه اصناف به نوعی گرفتار آن می‌باشند. اما

بخش دیگر مشکلات درون سازمانی می‌باشد به عنوان مثال در خصوص قیمت گذاری فروش محصولات که هیأت مدیره انجمن با توجه به شریط بازار و قیمت تمام شده محصولات اقدام به تصویب قیمتهای جدید می‌نماید ولی هر شرکت بنابه مصلحت خود از مصوبات تبعیت می‌نماید. شما چه راهکاری را ارائه می‌کنید که شرکتها از آن عدول نکنند.

2- این که اعلام می‌گردد قدرت انجمن ضعیف است بنده در نمایشگاه فولاد که اخیراً برگزار شد حضور داشتم و انجمن فولاد از قدرت انجمن کاشی و سرامیک صحبت می‌کردند که توانسته نمایشگاه خود را علیرغم مخالفت سازمان توسعه تجارت در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار نماید.

3- در خصوص موضوع محیط زیست و مشکلاتی که در استانها برای شرکتها توسط ادارات محیط زیست به وجود می‌آید انجمن مدت طولانی است که با سازمان محیط زیست کشور و همچنین با ادارات محیط زیست استانها در چالش بوده و طی رایزنی که با رئیس سازمان محیط زیست کشور داشتیم مقرر گردیده یک گروه مشاور به سرپرستي آقای دکتر سرپولکی رئیس گروه سرامیک دانشگاه علم و صنعت مطالعات مجددی را مطابق با معیارهاي جدید و شرایط شرکتها انجام گیرد که در مرداد ماه سال جاری با ایشان در هیأت مدیره انجمن جلسه برگزار و موارد را تشریح نمودیم و در حال پیگیری می‌باشد.

4- در خصوص مواد اولیه وارداتی بخصوص گلوله‌های سرامیکی با مدیر کل دفتر صنایع معدنی به طور مستمر جلسه می‌گذاریم و به آنها تفهیم نموده‌ایم که بخش‌نامه های آنها در خصوص تأمین گلوله های سرامیکی برای شرکتها مشکل ساز شده و علاوه بر آن کیفیت تولیدات داخلی پایین و قیمت آنها نسبت به مشابه خارجی بالا می‌باشد و همچنین در جلسه میز کاشی مورخ 30/8/1401 به مدیر کل دفتر صنایع معدنی بر اين موضوع تأکید نمودیم که آنها اظهار داشتند با توجه به اهمیت موضوع ضروری است جهت بررسی کیفیت و قیمت مواد، کارگروه تشکیل دهیم و ما نمی‌خواهیم واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند و وظیفه داریم از تولید حمایت نماییم.

5- در خصوص قیمت گذاری محصولات صادراتی متأسفانه ما صادر کننده نیستیم بلکه تاجر خارجی از شرکتها محصول را مطابق با نظر خود و قیمت مورد دلخواه خریداری می نمایند.

6- از وضعیت و شرایط به وجود آمده برای کاشی اصفهان و نیلو عمیقاً متأسف هستیم و پیشنهاد می‌کنیم خود شرکتها در اصفهان جهت رفع این مشکل به شرکتهای مزبور کمک نمایند.

7- در خصوص توسعه صادرات با آقای دکتر صفری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه و دکتر دهقانی عضو هیأت رئیسه مجلس جلسه گذاشتیم و درخواست کردیم که در خصوص توسعه صادرات به انجمن کمک نمایند.

8- در خصوص صادرات به کشور سوریه پیشنهاد می‌کنم شرکتها جهت سرمایه گذاری و تولید کاشی و سرامیک در آن کشور اقدام نمایند.

9- یکی از اقدامات انجمن تعیین نمایندگان استانها از اعضاء هیأت مدیره می‌باشد به نحوی که در هر یک از استانهایی که تجمع کارخانجات کاشی و سرامیک وجود دارد یک نفر از اعضاء هیأت مدیره مربوط به همان استان نماینده انجمن در آن استان می‌باشد و آقای همتی نماینده هیأت مدیره در استان اصفهان می‌باشد که  درخواست می‌کنم نشست مشترک با شرکتها و مسئولین استانی به منظور پیگیری و حل مشکلات به صورت ماهانه برگزار نمایند.

10- تقاضا داریم شرکتها مشکلات خود را بصورت مکتوب به انجمن اعلام نمایند تا بتوانیم آنها را پیگیری نماییم همانطور که در خصوص محیط زیست و موارد دیگر اقدام گردید بدیهی است انتظار از انجمن نباید به حدی باشد که انجمن بتواند قوانین کشوری را عوض کند.

11- در خصوص تعرفه واردات ماشین آلات خط تولید که اخیراً از 4% به 1% کاهش یافته است انجمن به طور مستمر با وزارت صمت پیگیر بوده و مکاتبه و مذاکره نموده است لذا باید درخواستها و مشکلات به دفتر انجمن منعکس شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

12- در خصوص تشکیل اتحادیه کاشی و سرامیک نزدیک به یک سال است که انجمن پیگیر تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک از اتاق اصناف می‌باشد که البته لازم است به جهت تشکیل اتحادیه کشوری حداقل 300 شرکت دارای جواز کسب بوده و عضو اتحادیه باشند در این خصوص مکاتبات متعددی با شرکتهای عضو انجمن جهت ارائه جواز کسب صورت گرفته و در حال پیگیری می‌باشد.

جلسه در ساعت 14 پایان یافت

مطالب مرتبط