اختتامیه بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک وچینی بهداشتی درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب


...

گزارش تصویری اختتامیه بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک وچینی بهداشتی درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب:

 

 

 

 

 

 

سخنرانی دکتر مرتضی صفدری زاده(رئیس انجمن صنفی کاشی وسرامیک کشور)در اختتامه نمایشگاه شهر آفتاب :

مطالب مرتبط