برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب مطلوب و رضایت بخش است


...

دکتر صفدری زاده رییس انجمن کاشی و سرامیک در آیین اختتامیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه : 


🔹تجربه برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در مجموع مطلوب و رضایت بخش است   
🔹امسال به این نتیجه قطعی رسیدیم که شهر آفتاب مکانی مناسب برای برگزاری این نمایشگاه در سال های آینده است  اکثریت قریب به اتفاق  شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه در این خصوص رضایت داشتند 
🔹میهمانان خارجی نیز از برگزاری این نمایشگاه در محل شهر آفتاب رضایت دارند و عملکرد محموعه نمایشگاه  قابل تقدیر است و ازهمه عوامل اجرایی قدردانی می کنم 
انصافا تولیدکنندگان این صنف با تمام توانمندی و بضاعت خود پای کار آمدند 
🔹تمام تلاش انجمن صنفی کاشی و سرامیک معطوف به جلب منافع صنعت پیشران است 

مطالب مرتبط