گزارش جلسه انجمن با سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص اجراي استاندارد مصرف انرژي در صنايع کاشي و سراميک و رتبه بندي نشان استاندارد کيفي محصولات واحدهاي توليدي


...

 

 

گزارش جلسه انجمن  با سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص اجراي استاندارد مصرف انرژي در صنايع کاشي و سراميک و رتبه بندي نشان استاندارد کيفي محصولات واحدهاي توليدي

 

حاضرین : آقايان دکترگازر سرپرست دفتر نظارت بر استانداردهاي معيار مصرف انرژي و محيط زيست سازمان ملي استاندارد ايران، مهندس کمالي کارشناس دفتر نظارت و مهندس عزيززاده از انجمن

جلسه در خصوص نظارت بر اجراي استاندارد شماره 6949 با موضوع کاشي سراميکي و معيار مصرف انرژي محيط زيست و تعرفه هاي بازرسي انرژي مرتبط با صنايع کاشي وسراميک در محل اين سازمان در کرج برگزار و موارد ذيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

1) در ابتداي جلسه آقاي گازر اظهار داشت: سازمان ملي استاندارد خواستارتعامل و همکاري انجمن و شرکتهاي توليد کننده کاشي وسراميک با سازمان جهت اجراي معيارهاي مصرف استاندارد انرژي در واحدهاي توليدي مي باشد و با توجه به اينکه استعلامي که از برخي از واحدهاي توليدي در خصوص وزن محصولات گرفته ايم با معيارهاي اين سازمان مطابقت ندارد و بيش از حد استاندارد مي باشد که اين امر به منزله توجيه مصرف انرژي بيش ازمعيار تعريف شده مي باشد لذا دفتر نظارت بر اجراي استاندارد به دنبال صحه گذاري و تأييد اطلاعات واحدهاي توليدي و ميزان مصرف انرژي آنها              مي باشد.موضوع ديگر اينکه شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با همکاري اين سازمان در حال مطالعه و بررسي ميزان مصرف انرژي در واحدهاي توليدي پايلوت مي باشد تا استانداردهاي جديد مصرف انرژي را تدوين نمايد، لذا به محض پايان يافتن مطالعات، جهت اخذ نظرات و پيشنهادات انجمن و نهائي کردن موضوع با انجمن جلسه مشترک خواهيم داشت.

2) در ادامه جلسه آقاي عزيززاده  اظهار داشت:  1- با توجه به تنوع توليدات ( سايز، ضخامت...) تعيين ميزان مصرف انرژي استاندارد براي هر نوع کاشي و سراميک کف و ديوار با ابعاد و ضخامت مختلف با توجه به متفاوت بودن عمرماشين آلات و قدمت کارخانجات بسيار دشوار و يا حتي امکان پذير نمي باشد ، پيشنهاد مي کنم به منظور تسريع در نظارت بر اجراي استاندارد مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، با شرکتها تعامل بيشتري داشته باشيد و جلسه بگذاريد، قطعا" هيچ شرکتي علاقمند به افزايش مصرف انرژي نمي باشد زيرا قيمت تمام شده محصول را بالا مي برد. 2- مورد ديگر اين است که انجمن تقاضا دارد با توجه به محدوديتها و کمبود انرژي در کشور، سازمان ملي استاندارد نظرات و پيشنهادات خود را در قالب پنجره واحد صدور مجوز واحدهاي جديد که توسط وزارت صمت صورت مي گيرد به وزارتخانه ارائه نمايد تا بعدا" واحدهاي توليدي دچار مشکل تأمين انرژي نشوند.

3- آقاي گازر اظهار داشت : هر چند که اين سازمان مسؤليتي در صدور مجوزهاي جديد ندارد ولي با توجه به محدود بودن منابع انرژي بايد موضوع مورد توجه قرار گيرد و ايشان اعلام نمود که در جلسات مشترک با وزارت صمت ، محيط زيست و... موضوع را مطرح خواهند کرد.

4- درادامه، جلسه ديگري در خصوص رتبه بندي و نشان استاندارد کيفي محصولات با کارشناسان ذيربط سازمان ملي استاندارد برگزار و موارد به شرح ذيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

در اين جلسه کارشناسان سازمان ملي استاندارد که مسؤليت رتبه بندي کيفي محصولات را بر عهده دارند اظهار داشتند:

در سازمان ملي استاندارد طرحي در حال اجرا مي باشد که بر اساس آن در راستاي ارتقاء جايگاه واحدهاي توليدي، نشان استاندارد محصول از نظر کيفي رتبه بندي گردد بطوري که اگر واحدهاي توليدي حداقل استاندارد اجباري کيفيت محصول را رعایت کنند نشان استاندارد کيفيت  فعلي را اخذ مي نمايند ولي شرکتهائي که بالاتر از کف حداقل استانداردهاي تعريف شده  (يا شاخصهاي جديد استاندارد که تعريف شود) را رعايت کنند علاوه بر نشان استاندارد فعلي، نشان برتر یا مثلا" A+ يا A++ دريافت خواهند کرد، لذا در اين راستا مقرر شد جهت تعيين شاخصهاي کيفي جلساتي با انجمن برگزار گردد.

5) آقاي عزيززاده در اين خصوص اظهار داشت : انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي و سراميک کشور نيز در راستاي ارتقاء و تعالي واحدهاي توليدي خود، اجراي رتبه بندي واحدهاي توليدي را مصوب نموده و در حال پي گيري موضوع مي باشد و از آنجا که هدف انجمن ارتقاء سطح کيفي محصولات و رتبه بندي واحدهاي توليدي مي باشد لذا از هراقدامي که بتواند به اين موضوع کمک کند استقبال خواهد کرد.

در پايان جلسه مقررگرديد جهت تعيين شاخصهاي کيفي براي هر يک ازنشان استاندارد کيفيت محصولات،جلسات مشترکي در سازمان ملي استاندارد ايران برگزار گردد.

 

مطالب مرتبط