banner

گفتگو با مرتضی صفدری زاده در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک تهران، در مورد برگزاری نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب سال ۱۴۰۱

None
1402/05/11