banner

دفاع از حقوق اعضا، هدف انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

بهنام عزیززاده مدیر انجمن کاشی و سرامیک کشور در مصاحبه اختصاصی با "عصر ساختمان" گفت: در حال حاضر و با گذشت بیش از دو دهه از فعالییت انجمن کاشی و سرامیک، این انجمن صنفی بیش از 100 عضو دارد. وی ادامه داد: هدف انجمن صنفی تسریع و دفاع از درخواست های اعضایش از مسئولین دولتی و وزارت خانه های مربوطه است

1401/08/25