نشست مدیران کارخانجات کاشی و سرامیک یزد با استاندار یزد اردیبهشت 1396