banner

گلسرام اردکاندرباره شرکت: کارخانه کاشي گلسرام اردکان در سال 1381در شهرستان اردکان و با ظرفيت توليد سالانه 3 ميليون مترمربع کاشي به بهره برداری رسید. شرکت کاشی گلسرام اردکان با بهره مندی از پرسنل مجرب و فناوری های روز دنیا و همچنین استفاده از مواد اولیه مرغوب توانسته در بازارهای داخلی و صادراتی موفقیت های زیادی کسب نماید.

نام مدیر عامل: علی اکبر کارگر شريف 

آدرس کارخانه: اردکان- آیت اله هاشمی رفسنجانی- کیلومتر 10 

کدپستی: 8141413598

تلفن: 5-32244552 035

فکس: 32244569 035