کیهان کویر یزدنام مدیر عامل: مهدی دهقانی

آدرس کارخانه: يزد- مهريز- جنب پاسگاه شهيد مدنی- شهرک سنگبرها

کدپستی:4873971998

تلفن: 09121305747           8-32372155 035