banner

مهرداد سرام ایساتیسدرباره شرکت: 

 

شرکت کاشی مهرداد سرام در شهرستان مهریز بود که در زمینه تولید انواع کاشی‌های ساختمانی پرسلانی فعالیت می‌کند.

شرکت کاشی مهراد سرام با ظرفیت تولید ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمربع در سال برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. این واحد علاوه بر سرمایه‌گذاری ۱۰۸ میلیارد ریالی، بیش از سه میلیون و ۱۴۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی داشته است. شرکت کاشی مهردادسرام در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۵۰ نفر ایجاد شده است.

نام مدیر عامل: سعيد رضا کريم نژاد

آدرس کارخانه: مهريز- شهرک سنگ-انتهای خيابان اصلی

کدپستی: 2745811898

تلفن: 3-38413870 035