تصمیم مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت


...

      تصمیم مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت

                 مصوبه هجدهمين کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ  15/11/1402

به گزارش خبرگزاری مهرکارگروه بازگشت ارز صادرات طي  نامه شماره 2052227،  به مديران کل صنعت، معدن و تجارت استانها ، ضوابط جدیدی برای برخورداری صادرکنندگان از محل ورود موقت کالا از معافیت‌های مالیاتی اعلام کرد.

بر این اساس برای عدم قصور صادرکنندگان از محل ورود موقت در ایفای تعهدات ارزی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر شد درخواست متقاضیانی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغیه این مصوبه در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ثبت و جهت بررسی زمان تحویل مستندات در تاریخ‌های اولیه به گمرک ایران ارسال شود تا چنانچه مغایرتی در تاریخ مستندات ارائه شده با تاریخ اولیه وجود داشته باشد، گمرک نسبت به بررسی و اعلام آن ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان توسعه تجارت اقدام کند.

مطالب مرتبط