انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از بانک ها برای عدم تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی


...

مطالب مرتبط