چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸

کیل مواد مصرفی
تعرفه واردات

کاشی و سرامیک
.......................................

جوهر چاپ دیجیتال

رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشورها

نمایشگاه کاشی و سرامیک 1398

اطلاعیـــــه

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه می‌رساند تحويل سالنها به منظور شروع غرفه سازی8:30 روز چهارشنبه 5 تير ماه و همه روزه تا ساعت 24 میباشد.
ستاد برگزاری نمايشگاه کاشی،سراميک و چينی بهداشتی تهران


قابل توجه مشارکت کنندگان در بیست و ششمین
 نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران 1398


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران

زمان برگزاری: 9 الی 12 تیر ماه 1398

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

آخرین مهلت ثبت نام: 98/2/31

آخرین مهلت ارائه نقشه غرف خودساز: 98/3/20

دانلود فرم فارسی ثبت نام در نمایشگاه

لطفاً فقط، صفحات 2 - 3 - 4 - 5 - 18 - 19 - 20 - 21 پرینت گرفته شود و مهر و امضاء شده به همراه آن دسته از مدارکی که در صفحه 6 درخواست گردیده و فیش واریزی به دفتر انجمن ارسال گردد.

بدیهی است به مدارک ناقص، بدون مهر و امضاء و بدون فیش واریزی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست مدارک مورد نیاز شرکت هایی که خودشان رأساً اقدام به غرفه سازی می کنند.

فرم 102

فرم برق

تعهد نامه


به اطلاع کلیه شرکت های غرف خوذ ساز، مشارکت کننده در
 نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران می رساند:

حداکثر مهلت تایید طرح غرفه ها تاریخ 98/03/31 می باشد و بعداز آن تا تاریخ 98/04/02 مشمول جریمه می گردد. 
بدیهی است بعد تاریخ  مذکور طرح ها تحت هیچ شرایطی تایید 
نخواهد شد

ضمنا فرم تسویه حساب درقسمت فیش تضمین بارگذاری شود

آمار 8 ساله کاشی و سرامیک

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

اهم مکاتبات انجمن با اعضاء
نقشه نمایشگاه