سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

آمار 10 ساله کاشی و سرامیک

 

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد